JM does not take responsibility for the translation

Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk

Söderenergi Kraftvärme AB ägt av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner, har låtit uppföra ett nytt kraftvärmeverk i Igelsta, Södertälje, som invigdes av HM Konungen den 17 mars 2010.

Region Anläggning tilldelades flera entreprenader i projektet vilka upphandlats i konkurrens efter anbudsinfordran där prekvalificerade anbudslämnare bjudits in (offentlig upphandling).

Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk

"Grovschakt"- grovschakt av ca 370 000 kubik morän och berg för att bereda plats för värmeverket samt omläggning av motionsspår, ledningar och stängsling av området. Schakten utökades efter hand till ca 550 000 kubik. "Grundläggning huvudbyggnad" - detaljschakt, ledningar, bottenplatta och plintar för huvudbyggnaden samt skorsten. Även ett bjälklag för turbinhallen ingick. "Huvudbyggnad bygg" - stålkonstruktion, montering av tillhandahållen betongstomme, kompletteringar samt ytterväggar och tak för den 60 m höga huvudbyggnaden.

Flera etapper följde

"Galler durkbjälklag" samt "Yttre bränsle"- detaljschakt, ledningar, bottenplatta för tre silos, stödmurar och två beredningsbyggnader. Mark- och betongarbeten för tippficka och brandtransportör ingår. "Spont" - spontning och kajarbeten för hamnen. Entreprenaden fortsatte med ombyggnad av kontorsbyggnad inkl. omklädningsrum och kök. Därefter en sprinklerbyggnad, och Göta etapp 2 samt finplaneringsarbeten.

Årets Byggnad

Den 25 maj 2010 utsågs projektet av Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening till Årets Byggnad 2009 i Södertälje.

Följ projektet från början till slut

 Uppåt på bygget - lägesrapport från juni 2008

Bilder

  • Silos för bränsle

Jämför bostäder