JM does not take responsibility for the translation

Hornsbergs strandpark

Projektet avsåg byggnation av strandpark vid Hornsbergs strand.

Omfattningen var markmodulering och strandskoning, trappa, trädplanteringar, planteringar, pergola/strandpaviljong, gångvägar och solbryggor.

Innan uppbyggnaden av parken kunde påbörjas utförde vi omfattande saneringsarbeten. Marken var tidigare en industritomt med stort behov av sanering.

Sienapriset 2012

Fredagen den 16 november 2012 delade Sveriges arkitekter ut sina årliga arkitekturpriser och Hornsbergs Strandpark tog hem Sienapriset (priset för bästa landskapsarkitektur).

Vi är väldigt stolta och glada över vårt arbete med strandparken. Att det tidigare var en förorenad skräpig industritomt är svårt att föreställa sig.

Juryns motivering
Sienapriset 2012 går till Hornsbergs strandpark, den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.

 

Hornsbergs parterr

Under 2013 fortsatte arbetet med färdigställandet av Hornsbergs parterr i anslutning till strandparken.

Bilder

Jämför bostäder