JM does not take responsibility for the translation

Sista stora planområdet i Hammarby Sjöstad

Henriksdalshamnen var ett av de sista stora planområdena i Hammarby Sjöstad. I det attraktiva sydvästläget planerades för 900 lägenheter med första inflyttning under 2009. En stor utbyggnad av kajer har skett samt en hamnbassäng med plats för restauranger och småbåtshamn.

Sista stora planområdet i Hammarby Sjöstad

Entreprenaden innefattade bl.a. en pålad betongkaj, terrasseringar, ledningar för vatten och avlopp samt läggning av tomrör för el, optofiber, tele och offentlig belysning. Övriga ledningar läggs av respektive ledningsägare, men schakt av ledningsgrav, iordningsställande av ledningsbädd, kringfyllning av ledning och återfyllning ingick i vår entreprenad.

Ny strandlinje

Vi har byggt 800 meter kaj och anslutande träbryggor. Från tidigare strandlinje ligger kajen upp till 30 m ut i vattnet. En pumpstation som väger 160 ton har gjutits på land och sänkts ner under vattnet.

Totalt 24 000 meter pålar

Huvudel 1-6 avsåg pålning åt byggherrarna ByggVesta, Järntorget, Wallenstam och JM på kvartersmark. Rautarukkipålar, slagna och borrade, Ø 140 till Ø 406. De längsta pålarna är 30 meter. Pålning genomfördes från pråm och från land. Tre pålkranar arbetade parallellt.

Bilder

  • Fotograf Kjell-Arne Larsson
  • Fotograf Kjell-Arne Larsson
  • Fotograf Kjell-Arne Larsson
  • Fotograf Kjell-Arne Larsson

Jämför bostäder