JM does not take responsibility for the translation

Görvälnverket

Nybyggnation av byggnad för reservkraftverk till Görvälnverket, Vattenverksvägen i Järfälla.

Dricksvattenproduktionen vid Görvälnverket ger varje år upphov till cirka 6 000 ton vattenverksslam. I slamavvattningsanläggningen förtjockas slammet innan det avvattnas i centrifuger. Det avvattnade slammet tas sedan omhand av en entreprenör och används till största delen för jordtillverkning.

Anläggningen invigdes i juni 2010.

Anläggningen får pris

Norrvattens nya slamavvattningsanläggning vid Görvälnverket utsågs som mottagare av Järfälla kommuns byggnadsmärke 2010. Motiveringen löd: ”Den medvetna och enkla gestaltningen av fasader, fönsterplacering och hörnfönstermotiv som lyfter en teknisk byggnad med god arbetsmiljö och till en arkitektonisk kvalitet som kan uppskattas såväl av vattenverkets personal som besökare”

Bilder

Jämför bostäder