JM does not take responsibility for the translation

Arlanda Pir F

Färdigställande och utbyggnad av Pir F och Ramp F på Arlanda. Utbyggnaden av nordöstra delen av pir F kunde inte genomföras 2002 då det nya flygledartornet inte tagits i bruk och det gamla inte kunde rivas.

Största projektet på Arlanda under 2006

Projektet innehöll schakt-, stom-, och stomkompletteringsarbeten, installationer m.m. till färdig byggnad, intilliggande ramp med tre brygghus och mellanliggande gångbryggor för uppställning och boarding av flygplan samt sammankopplande teknikkulvertar under mark.

Bilder

  • Pir 1
  • Pir 2

Jämför bostäder