JM does not take responsibility for the translation

Weber torrbruksfabrik

Projektet omfattar nyproduktion av en torrbruksfabrik åt Weber, gamla Maxit.

Fabriken har en byggnadsarea på 7 300 kvadratmeter, innehållande kallager, maskinverkstad, kontor med utställningslokal samt en 45 meter hög maskinsilos med tillhörande packningsmaskiner.

Utanför byggnaden kommer en sandtork med matning in till silosen att byggas. Denna sand värms upp till 80 grader och överskottsenergin från sanden kommer att användas för uppvärmning av fabrikslokalerna.

JM Entreprenad AB, Region Hus har fått i uppdrag att vara arbetsplatsorganisation inklusive samordningen av arbetsmiljön åt weber. Vår specialavdelning Fasad kommer slutligen iordningställa alla fasader på fabriken.

Bilder

Jämför bostäder