JM does not take responsibility for the translation

KVV8 Biokraftvärmeverk

Kraftvärmeverket är inte bara Sveriges största energianläggning för biobränslen. Beläget i Hjorthagen, intill Värtaverket, är det världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Första spadtaget togs 2013, och kraftvärmeverket invigdes i maj 2016.

JM Entreprenad har utfört allt från grundläggning till färdig stomkomplettering, ett omfattande projekt som inkluderat arbeten under jord i tunnlar och i hamnen. Vi har svarat för processbyggnader, tunnelinredning och installationsarbeten, och har under den mest intensiva byggperioden haft drygt 450 personer i platsorganisationen. Under hela projektet har vi haft ett mycket tydligt fokus på arbetsmiljöfrågorna, vilket bidragit till att vi på ett säkert sätt hanterat riskerna i projektet.

Med en entreprenadvolym på ca 1,5 miljarder kronor är JM Entreprenad en av de största entreprenörerna i projektet, som är en utförandeentreprenad i samverkan med Fortum Värme som beställare. I huvudbyggnaden har pannhus, turbin och ställverk anlagts, och arbeten för såll- och krosshus, tåglossning och asksilos har utförts. Projektets komplexitet och anpassning till maskin- och installationsarbetena har ställt höga krav på samarbete mellan beställare och sidoentreprenörer samt maskin- och processleverantörer.

Inom JM Entreprenad har vi gedigen erfarenhet av stora industriprojekt. 2009 stod Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje färdigt, ett projekt där JM Entreprenad svarade för byggentreprenaden. Med KVV8 har vi visat att vi kan driva en komplex entreprenad i stadsmiljö under stark tidspress. En kvalificerad egen organisation och medarbetare, samt tidigare erfarenhet av liknande projekt har varit en avgörande styrka, liksom underleverantörer och samarbetspartners som vi har ett väl inarbetat samarbete med.

Minskade koldioxidutsläpp

Restprodukter från skogsindustrin som flis, grenar, toppar och kvistar, ska omvandlas till 750GWh el och 1700 GWh värme- vilket motsvarar uppvärmningen av 190 000 normalstora lägenheter. Anläggningen är en av Sveriges i särklass största industriinvestering för närvarande. Det nya verket beräknas minska de globala koldioxidutsläppen med 650 000 ton per år, och för Stockholms del ska utsläppen minska med 126 000 ton per år. Det motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och en halv månad.

Bilder

Jämför bostäder