JM does not take responsibility for the translation

Nytt marknadsområde

Idag har flera stormarknader och andra företag etablerat sig i Charlottendal, Gustavsberg. Först på plats var Coop Forum som slog upp portarna redan i september 2004.

Exploateringsarbeten

I projektet utfördes bergschakt, grovterrassering, KC pelare, markförstärkning, LOD anläggning samt ledningsdragningar. Cirka 241 000 kubikmeter berg har sprängdes loss i samband med detta. En del användes lokalt på tomten men till största delen krossades berget på plats och såldes. Anläggning färdigställde markytorna inklusive 1 400 parkeringsplatser.

Bilder

Jämför bostäder