JM does not take responsibility for the translation

Ulvsundadepån

Projektet avser mark- och spårarbeten inom depåområdet för tvärbanans utbyggnad, Solnagrenen.

Ny depå för tvärbanan

Entreprenaden omfattar spår- och markarbeten inom ett 30 000 kvm stort område för anläggande av ny depå för tvärbanan.

I markarbetena ingår omfattande kanalisationsarbeten inklusive anläggande av brunnar och en stor pumpstation samt rörtryckning under Johannesfredsvägen.

I arbetet ingår även anläggande av en cirka 250 meter lång gabionmur mot Johannesfredsvägen. Muren är cirka fyra meter hög.

Bilder

Jämför bostäder