JM does not take responsibility for the translation

Slussen SN 861

Entreprenaden SN 861 Ledningsomläggning 1 Slussen - Land avsåg flyttning och förläggning av nya ledningar för olika typer av medier till exempel vatten, avlopp, gas, tele, el, data och fjärrvärme.

Omläggningar och renoveringar

De enskilda ledningsägarna har via sidoentreprenörer förlagt kablage samt fjärrvärme. I entreprenaden har vatten och avloppsledningar förlagts, inklusive inkoppling av dem i befintliga nät. En del renoveringar har utförts av befintliga avloppsledningar.

Entreprenaden omfattade förutom ledningsarbeten med förläggning i gatumark även anordnande av installationer för upphängning av ledningar provisoriskt.

Andra moment som ingick i entreprenaden var smides-, betong-, pålnings-, spontnings- och återställningsarbeten samt finplanering.

Kullerstensgata

Mitt på Södermalmstorg stötte vi på fornminnen på två till sju meters djup. Bland annat en kullerstensgata som antas vara den gamla Götalandsvägen från 1500-1600 talet. För närvarande pågår arkeologiska utgrävningar på platsen.

Bilder

Jämför bostäder