JM does not take responsibility for the translation

Annedal etapp 2B

Projektet omfattar exploateringsarbeten för kommande flerbostadsprojekt i Annedal, Bromma. Utbyggnaden är den sista av tre större exploateringsetapper.

Arbetet innebär en omfattande marksanering av cirka 100 000 ton jord. Spontarbeten för kommande flerbostadshus samt kalkstabilisering för kommande torgyta.

Bilder

Jämför bostäder