JM does not take responsibility for the translation

Ängsbotten

I projektet ska Anläggning utföra schakt, markrening, gator och ledningar samt markförstärkning inklusive påldäck.

Projektet i fråga heter E-327-13 Arbetsgator och ledningar Ängsbotten,  och ska påbörjas inom kort och vara klart under hösten 2016.

Området Ängsbotten är ett mindre detaljplaneområde i Norra Djurgårdsstaden som omfattar tre kvarter.

I dag är området kanske mest känt för att inrymma Martin Olsson och Prisextra. När vårt arbete är klart ska det framöver bebyggas av Primula, Aros och Wallenstam. Byggnationen är främst bostäder som hyresrätter, studentbostäder och bostadsrätter, men även kommersiella lokaler är planerade.

Jämför bostäder