JM does not take responsibility for the translation

Anläggningar

En viktig del av anläggningsverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten.

Marksanering

En kunskap vi utvecklat under en följd av år är sanering av förorenad mark där vi hanterar hela processen – från förundersökning till efterbehandling. Vi hanterar kostnadseffektivt förorenade massor samtidigt som miljövärden tillvaratas.
Läs mer

Logistikcenter

JM Entreprenad arbetar även med tillfälliga logistikcenter. Med temporära massupplag och förädling av massorna minskas koldioxidutsläppen samtidigt som vi ökar återvinningen och produktiviteten.
Läs mer

Certifikat och Prekvalifikationer

Sellicha - kraftindustrin
Certifikat giltigt till 10 april 2018
Sellihca kvalificeringssystem och leverantörsregister är ett unikt samarbete mellan ledande nordiska energi-/försörjningssektororganisationer. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Sellihca drivs på uppdrag av de deltagande organisationerna av Achilles.

Läs mer.

 Achilles certifieringar

Certifikat och Prekvalifikationer

TransQ - transportsektorn
Certifikat giltigt till 9 mars 2018
TransQ är ett gemensamt leverantörsregister och kvalificeringssystem för nordiska inköpsorganisationer inom posttjänster och transportsektorn. De deltagande organisationer använder leverantörsregistret för att identifiera nuvarande och potentiella leverantörer, få information om dessa och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Läs mer på www.transq.com.

TransQ administreras av Achilles och drivs som ett samarbete mellan inköpsorganisationer inom sektorn. 

 

 Achilles certifieringar

Jämför bostäder