JM does not take responsibility for the translation

Anläggning

En viktig del av anläggningsverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten.

I menyn finns exempel på vad vi erbjuder. Där hittar du även några av de referensprojekt som vi genomfört åt och tillsammans med våra kunder. Till exempel kaj- och betongarbeten samt exploaterings- och markarbeten.

Marksanering

En kunskap vi utvecklat under en följd av år är sanering av förorenad mark där vi hanterar hela processen – från förundersökning till efterbehandling. Vi hanterar kostnadseffektivt förorenade massor samtidigt som miljövärden tillvaratas.
Läs mer

Logistikcenter

JM Entreprenad arbetar även med tillfälliga logistikcenter. Med temporära massupplag och förädling av massorna minskas koldioxidutsläppen samtidigt som vi ökar återvinningen och produktiviteten.
Läs mer

Certifikat och Prekvalifikationer

Sellihca kvalificeringssystem och leverantörsregister är ett samarbete mellan ledande nordiska organisationer inom energi-/försörjningssektorer. Deltagande organisationer använder systemet för information och urval av leverantörer vid upphandling av entreprenader, varor och tjänster. Sellihca drivs av Achilles, på uppdrag av de deltagande organisationerna.

Certifikat och Prekvalifikationer

TransQ är ett gemensamt leverantörsregister och kvalificeringssystem för nordiska inköpsorganisationer inom posttjänster och transportsektorn. Deltagande organisationer använder leverantörsregistret för information och urval av leverantörer vid upphandling av entreprenader, varor och tjänster. TransQ drivs av Achilles, som ett samarbete mellan sektorns inköpsorganisationer

 

Jämför bostäder