JM does not take responsibility for the translation

Köpa krossmaterial

Återvinning är ett ledord i projekt Ekobacke®. I samband med att vi utvecklar en Ekobacke® återvinner vi bland annat asfalt, betong, rena schaktmassor och berg. Allt för att redan i byggskedet verka för en stor miljömedvetenhet i företagsparken.

Vill du köpa krossmaterial eller någon annan återvunnen produkt vänder du dig till:

ABT Transport AB, Jens Asp, se kontaktruta.

 

 

 

Jämför bostäder