JM does not take responsibility for the translation

Ekobacke Gustavsberg

Ekobacke® - är en företagspark med miljöprofil. JM Entreprenad utvecklar en företagspark - Ekobacken Företagspark - öster om Värmdö Marknad i Gustavsberg. Ytor skapas för såväl företagande som rekreation.

Förädling efter planprocess i tidigt skede

Genom ett fastighetsförvärv i Värmdö kommun har vi inlett egen utveckling av industrifastigheter. Förutom intäkter från fastighetsförsäljningar efter förädling i planprocessens tidiga skeden, förväntar vi oss skapa värden vid tillvaratagande av naturresurser. Processande av befintligt berg - både för eget bruk i vår entreprenadverksamhet och för försäljning på den öppna marknaden är en del.

Vår projektutveckling medför också att vår entreprenadverksamhet kan utföra exploateringsarbeten på allmän mark inom området. Vi får också möjlighet att utföra mark- och anläggningsarbeten på sålda fastigheter vilket kan ge våra systerenheter i företaget möjlighet att utföra byggnadsarbeten åt våra fastighetsköpare.

Jämför bostäder