JM does not take responsibility for the translation

Affärsutveckling

Vi identifierar investeringsmöjligheter för såväl JM Entreprenads kunder som för oss själva, och initierar projekt inom hela processen för samhällsbyggnad - från idé till färdig verksamhet.

Vi följer kunden från markköp till att slutkunden står med sin nyckel i handen, redo att flytta in. Under tiden vi bygger gör vi miljön en tjänst, vi återanvänder och tar tillvara naturresurserna på bästa sätt.

Miljöfrågan gör oss ständigt påmind om att naturens resurser inte är oändliga. Ekobacke® är vårt koncept för en hållbar byggprocess.

Fakta

Vår första Ekobacke® ligger på Värmdö längs väg 222 i Gustavsberg mellan trafikplatserna Hålludden och Ingaröavfarten
Detaljplanerna innefattar 55 hektar mark varav 26 hektar är kvartersmark. I området finns idag en porslinstipp och ett reningsverk.

Projekttid 7-9 år
Exploateringsarbeten uppgår till cirka 60 mnkr
Cirka 2,7 miljoner ton berg på kvartersmark
Cirka 60 000 kvadratmeter mark är såld.

Har du mark att sälja

Vi är intresserade av nya spännande markområden att utveckla, så tveka inte att kontakta oss

 

Tryggad bergleverans

Projektet innebär tryggad bergleverans på Värmdö till JM-projekt och övriga externa projekt. Möjlighet till återvinning (berg, asfalt, betong, schaktmassor, ris och stubb).

Jämför bostäder