JM does not take responsibility for the translation

Tjänster och projekt

Välkommen till JM Entreprenad. Vi lägger grunden till ett bättre liv.

Kärnan i vår verksamhet är gedigen kompetens och ett brinnande engagemang för anläggningsentreprenader. Att i god samverkan genomföra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad är grundläggande i vår bransch. På JM Entreprenad sträcker vi oss längre – vi ska ge våra kunder en enklare resa till ett färdigt projekt. Vår målsättning är att vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt.

Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod ’Rätt från mig’ bygger på att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.

I menyn till vänster finns exempel på vad vi erbjuder. Där hittar du även några av de referensprojekt som vi genomfört tillsammans med våra kunder. 

ANLÄGGNINGAR

En viktig del av anläggningsverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten.

 Våra referensprojekt

Garantiåtaganden

I de projekt som omfattas av garantiåtaganden kommer vi tillsammans med kunden i god tid före slutbesiktning överens om de rutiner som ska gälla för servicebesök och felanmälningar under garantitiden, med sikte på en snabb och effektiv hantering

Affärsutveckling

Vi identifierar investeringsmöjligheter för såväl JM Entreprenads kunder som för oss själva, och initierar projekt inom hela processen för samhällsbyggnad - från idé till färdig verksamhet.

 Läs mer

Jämför bostäder