JM does not take responsibility for the translation

Tjänster och projekt

Vi lägger grunden till ett bättre liv. Välkommen till JM Entreprenad.

Kärnan i vår verksamhet är gedigen kompetens och ett brinnande engagemang för bygg-och anläggningsentreprenader. Att i god samverkan genomföra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad är grundläggande i vår bransch. På JM Entreprenad sträcker vi oss längre – vi ska ge våra kunder en enklare resa till ett färdigt projekt. Vår målsättning är att vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt.

Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod ’Rätt från mig’ bygger på att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.

I menyn till vänster finns exempel på vad vi erbjuder. Där hittar du även några av de referensprojekt som vi genomfört tillsammans med våra kunder. 

ANLÄGGNINGAR

En viktig del av anläggningsverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten.

 Våra referensprojekt

BYGGNADER

Vår huvudsakliga inriktning är nyproduktion samt om- och tillbyggnad av kontor, utbildningslokaler och andra kommersiella och samhällsnyttiga lokaler i Stockholmsområdet. Vår organisation har kompetens och erfarenhet att driva såväl mindre som större och komplexa projekt.

 Se våra referensprojekt

Affärsutveckling

Vi identifierar investeringsmöjligheter för såväl JM Entreprenads kunder som för oss själva, och initierar projekt inom hela processen för samhällsbyggnad - från idé till färdig verksamhet.

 Läs mer

Jämför bostäder