JM does not take responsibility for the translation

Hus

Region Hus består av fyra arbetschefsgrupper med inriktning på om- och nybyggnad av kontor, nyproduktion av bostäder samt ROT-projekt inom bostäder, utbildningsväsendet och kommersiella fastigheter.

Regionens kunder är stora institutionella företag med stora bestånd av utvecklings- och befintliga fastigheter. Målsättningen är att huvuddelen av projekten ska utföras tillsammans med kunder med vilka vi kan bedriva projekt i form av samverkansentreprenader oavsett entreprenadform. 

 

Vår styrka är vårt arbetssätt

"JM Entreprenad Region Bostad och Kommerisellt ska vara det naturliga valet för de kunder som prioriterar flexibilitet och kundanpassning, med krav på hög kvalitet och kontroll, samt som värdesätter en nära relation och dialog i både projekterings- och leveransarbetet".

"Vår styrka är vårt arbetssätt", Henrik Key, regionchef Hus.

 Våra referensprojekt, läs mer

Jämför bostäder