JM does not take responsibility for the translation

Fasad

Fasadavdelningen har specialiserat sig på nyproduktion av putsade fasader på i första hand bostäder men till viss del även kommersiella projekt. Specialiseringen gör att Fasadavdelningen kan hålla en mycket hög kvalitet i produktionen.

JM Entreprenads kunder består, förutom av JM AB, av utvalda bostadsbyggare i Stockholmsområdet. Marknadsandelen uppgår till cirka 40% av den totala marknaden i Storstockholm.

Övergripande mål

Vi har som övergripande mål att alltid göra ett mycket bra jobb, vilket innebär att vi aldrig ska behöva komma tillbaka, om det inte är för att beundra vårt arbete, det gör vi gärna. Det är vad vi ska kunna göra i minst trettio år, då kanske det är dags för en uppfräschning.

 Våra referensprojekt, läs mer

Jämför bostäder