JM does not take responsibility for the translation

Anläggning

Region Anläggning består av sex arbetschefsgrupper med en omsättning om cirka 1,2 miljarder kronor och 260 medarbetare.

Regionen har tre olika kundkategorier som storleksmässigt motsvarar cirka en tredjedel var av omsättningen. Kundkategorierna är:
• Koncerninterna
• Offentliga
• Näringsliv

En viktig del av region Anläggnings verksamhet är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten.

Vi är gärna med och bidrar med vår kompetens redan i tidiga skeden av ditt projekt.

Bred erfarenhet och goda kundrelationer

"Den breda erfarenheten av mark- och anläggningsentreprenader som finns hos region Anläggnings medarbetare, kombinerat med omvittnat gott samarbete och goda kundrelationer, gör oss till en attraktiv utförare av såväl ordinära som komplicerade projekt".

"Trenden är att vi får ökat förtroende i tidiga skedena av projekten för att bidra till att projektens utformning produktionsanpassas utan att dra ned på standarden till slutkunden". Christian Benfatto, regionchef Anläggning.

 Våra referensprojekt, läs mer

Jämför bostäder