JM does not take responsibility for the translation

SmartLog

Vårt moderbolag JM AB (publ) har stora markinnehav, inte minst i Storstockholm. Eftersom projektutveckling normalt sett tar flera år från förvärv till byggstart, utgör marken i flera fall potential för tillfällig alternativ användning.

Ett samarbete är inlett med moderbolaget för att använda strategiskt utvalda tomter för tillfälliga massupplag och eventuell bergutvinning och krossning. Allt för återvinning av massor samt minskade transporter och deponikostnader.

Under en försöksperiod sparades ca 300 ton koldioxid på ett år. Med våra beräkningar kan utsläppen av koldioxid minska med ca 1800 ton per år genom att korta samtliga JM Entreprenads anläggningstransporter med fem kilometer.

Det motsvarar knappt 10 000 personers flygresa mellan Stockholm och Malmö.

Minskade utsläpp

Projektet testas och utvärderas i Stockholm. Faller det väl ut kan modellen spridas över hela landet. Till logistikcentren transporteras främst schaktmassor och råberg från byggprojekt företaget har i närheten. Materialet tas emot, sorteras och återvinns för att användas i annat närbeläget JM-projekt.

På det sättet effektiviseras transporterna och utsläppen minskar. Dessutom ökas återvinningen av material som annars skulle köras till deponi.

Logistikcenter i Värmdö

Första logistikcentret ligger i Värmdö kommun straxt utanför Stockholm. Området samordnas med projektet Ekobacken där ca 2,5 miljoner ton bergmaterial och jordmassor tas om hand och återvinns.

Jämför bostäder