JM does not take responsibility for the translation

Köpa krossmaterial

Återvinning är ett ledord i projekt Ekobacke®. I samband med att vi utvecklar Ekobacke® Företagspark, återvinner vi bland annat asfalt, betong, rena schaktmassor och berg. Allt för att redan i byggskedet verka för en stor miljömedvetenhet i denna företagspark.

Vill du köpa krossmaterial eller någon annan återvunnen produkt vänder du dig till vår samarbetspartner.


ABT Transport AB
Jens Asp
ABT Transport AB
073-98 219 60
jens.asp@abttransort.se

 

Jämför bostäder