JM does not take responsibility for the translation

Affärsutveckling

Affärsutveckling exploaterar markområden från råmark till färdiga lokaler. Miljö är centralt genom hela projekten och återvinning av berg och schaktmassor en självklarhet. Även närliggande projekt återvinner överskott på material genom dessa områden.

Styrka

"Genom vår långa erfarenhet av att ackvirera markområden i bra lägen, tillsammans med den byggkompetens som finns inom JM Entreprenads systerenheter, är inget projekt för stort eller komplicerat för oss".

 Läs mer om vår verksamhet

Samhällsbyggare

Vi ser oss som samhällsbyggare och i det åtagandet är det en självklarhet att utveckla trivsamma och miljömedvetna stadsdelar för människor att arbeta i.

Ekobacke® - en unik branschlösning

Genom att etablera flera Ekobackar på strategiskt utvalda platser kan vi minska miljöbelastningen avsevärt.

Läs mer i vår folder "JM Entreprenad värnar om miljön"
Läs mer
Klicka i nedre högra hörnet för att bläddra i foldern.

Jämför bostäder