JM does not take responsibility for the translation

Organisation

JM Entreprenad AB består av de tre enheterna Anläggning, Bostad, Kommersiellt, samt Affärsutveckling, varav de två förstnämnda står för största delen av omsättningen. Vår kärnverksamhet är att genomföra projekt åt dig som kund. Ytterst ansvarig för projekten är våra arbetschefer, som för att uppnå en god samverkan med dig som kund, följer projektet från start till mål.

Vår strävan är att ge dig som kund en enkel resa. Ansvarig för resan, genomförandet, är vår platschef som tillsammans med sin platsorganisation planerar och genomför projektet. En kompetent projektorganisation är nyckeln till ett framgångsrikt projekt, därför anstränger vi oss hårt för att bemanna varje projekt utifrån identifierande kompetensbehov. Helst gör vi detta i tidigt skede tillsammans med dig som kund.

Tillsammans är vi cirka 450 st medarbetare fördelat på tjänstemän och hantverkare.

Vår organisation

 Läs mer

Jämför bostäder