JM does not take responsibility for the translation

Organisation

JM Entreprenad bedriver verksamhet inom de båda affärsenheterna Anläggning och Affärsutveckling, där den förstnämnda står för den största delen av omsättningen.

Inom JM Entreprenad anstränger vi oss för att inte bara leverera en produkt som är kvalitets- och kostnadsmässigt konkurrenskraftig, utan också för att ge våra kunder en enklare resa till ett färdigt projekt. Vi ska vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod 'Rätt från mig' innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Tillsammans är vi cirka 260 medarbetare som arbetar för att ge våra kunder en enklare resa.

Jämför bostäder