JM does not take responsibility for the translation

Samarbetsavtal med Riksbyggen

nyhet 2018-03-15 07:59

JM Entreprenad och Riksbyggen har tecknat ett samarbetsavtal med intentionen att JM Entreprenad under fem år bygger bostäder åt Riksbyggen.

Avtalet ligger i linje med JM Entreprenads ambition att ytterligare fokusera affären både avseende verksamhet och val av prioriterade kunder. Samarbetet skapar förutsättning för en effektiv produktion av kvalitativa bostäder där hållbarhetsperspektivet är av särskild vikt, och tar även sikte på ökad social hållbarhet. Det kan till exempel handla om att öka antalet lärlingsplatser och att genom inkludering främja mångfald, bra arbetsmiljö och en sund arbetsmarknad.  

- JM ska främja långsiktig hållbarhet i all verksamhet, och JM Entreprenad är en av få arbetsmiljöcertifierade aktörer i branschen. Vår vision är att lägga grunden till ett bättre liv, och samarbetets fokus på social hållbarhet ligger oss extra varmt om hjärtat, säger Peter Neuberg, JM Entreprenads VD.

För närvarande bygger JM Entreprenad bostäder åt Riksbyggen i Norra Djurgårdsstaden och i Tyresö.

 

Jämför bostäder