JM does not take responsibility for the translation

Dalénumkajen vinner stadsmiljöpris

nyhet 2018-11-19 08:00

Vi är stolta byggare av Dalénumkajen, vinnare av Lidingös stadsmiljöpris! Priset delas ut vartannat år för att skapa engagemang och intresse för god arkitektur och stadsutveckling.

Juryns prismotivering lyder: "En kaj skapad för möten och rekreation och som relaterar till Lidingös historiska epoker; som skärgårdsmiljö och som industrimiljö. De generösa kajytorna skapar ett nytt och lättillgängligt vattennära stadsrum för vistelse och samvaro. Soltrappor vända mot havet kopplar kajstråket till de något högre liggande gröna och välgestaltade bostadsgårdarna."

Läs mer på Lidingösidan

Från vänster: Eva Pestmalis, landskapsarkitekt Ramböll, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt Ramböll, Fredrik Vinstock, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Olof Pettersson Herold, projektansvarig JM AB, Peter Neuberg, VD JM Entreprenad AB, Örjan Berlin, platschef JM Entreprenad Anläggning.
Foto: Mikael Spång

 

 

Jämför bostäder