JM does not take responsibility for the translation

Vi gjuter liv i karriärer och mod i människor!

nyhet 2017-06-16 10:23

Byggindustrin uppmärksammar vår satsning för att ge utrikesfödda ingenjörer chans att nå en anställning. Programmet startade i oktober 2016 och avslutas i juni 2017 då provanställningar tar vid.

Programmet har bestått av 22 veckor teori följt av 12 veckor handledd praktik. Halvvägs in i teoridelen konstaterade vi att satsningen på teamutveckling, och att en dag i veckan ägnas åt svenska språket och att prata värderingar, fallit mycket väl ut. Yrkesakademin har svarat för programmets teoridel, och den handledda praktiken har ägt rum på olika arbetsplatser inom JM.
Programmet avslutas i dagarna och provanställningar tar nu vid.

Läs hela artikeln i Byggindustrin här

Jämför bostäder