JM does not take responsibility for the translation

Sverige behöver tydligare klimatkrav på byggnationer och infrastruktur

nyhet 2017-03-24 11:31

I dagens DN debatt uppmanar JMs VD Johan Skoglund, tillsammans med VD:ar i andra företag i Hagainitiativet, att det krävs bättre styrmedel för att klara FNs mål att begränsa den globala uppvärmningen.

För att drastiskt minska koldioxidutsläppen anser Hagainitiativet att det krävs bättre styrmedel som gynnar framväxten av en ekonomi baserad på biobaserade, cirkulära och resurseffektiva materialflöden - som en grundbult i klimatarbetet och Sveriges industriella utveckling framöver. Sverige behöver ställa tydligare klimatkrav på byggnationer, infrastruktur, produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv. Läs mer

Jämför bostäder