JM does not take responsibility for the translation

Ramavtal med Swedavia

nyhet 2016-10-14 09:13

Fyraårigt ramavtal med projektvärde 5 miljarder

JM Entreprenad är en av fem ramavtalspartner som Swedavia handlar upp
inom ramen för beslutade investeringar om 13 miljarder kr till år 2040, varav 50%
gäller fram till år 2023. Projekten inom ramavtalet avser både Arlanda och Bromma
flygplats och innefattar projekt om lägst 50 miljoner kr. Totalt projektvärde
uppgår till 4,5-5 miljarder kr. Ramavtalet gäller fyra år med option om
förlängning med två plus två år.

Jämför bostäder