JM does not take responsibility for the translation

JM medlem i Solelkommissionen

nyhet 2016-10-17 14:51

Som ett led i JMs hållbarhetsarbete har JM gått med i Solelkommissionen, som anser att man bör tillvarata solens energi och att fastighetsägare ska ha möjlighet att producera sin egen solel.

För att kunna tillvarata solens energi menar Solelkommissionen att fastighetsägare bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av lokalisering, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

– Vi vill arbeta för bättre förutsättningar att nyttja solenergi i de bostäder, kontor, skolor och övrig samhällsbyggnad som vi är med och utvecklar. Det här är ett viktigt led i JM’s övergripande hållbarhetsarbete, säger Peter Neuberg, VD för JM Entreprenad.

Solelkommissionen är ett nätverk som anser att dagens lagstiftning begränsar möjligheten att producera egen solel. Konsekvensen är att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla.

Jämför bostäder