JM does not take responsibility for the translation

JM Entreprenad bygger Hagaskolan i Vallentuna

nyhet 2016-10-28 08:38

Vallentuna kommun ger JM Entreprenad förtroendet att i totalentreprenad svara för nybyggnation av Hagaskolan.

Entreprenaden omfattar nybyggnad av skola inklusive skolgård. Hagaskolan uppförs i ett nuvarande skogsområde, som delvis ska behållas som framtida skolgård. Bruttoarean är cirka 13 900 kvadratmeter och tomtarean 45 000 kvadratmeter. Skolan ska bestå av två byggnader – skolbyggnad och idrottshall – i två plan. Lokalerna ska inrymma förskola och grundskola, med plats för 80 barn på 4 avdelningar i förskolan samt drygt 800 elever i grundskolan. Kontraktssumman uppgår till ca 300 miljoner kronor. Byggstart är 2017 och skolan kommer vara klar för skolstart under hösten 2019. 

– Det är särskilt roligt att få förtroendet att bygga Hagaskolan, eftersom projektet involverar alla delar av vår verksamhet. Såväl anläggningsarbeten, byggnation och våra specialister inom fasadarbeten kommer att engageras i Hagaskolan, säger Peter Neuberg, vd för JM Entreprenad. 

Hagaskolans lokaler och utemiljö ska stödja elevernas utveckling och lust att lära, och utformningen ska bidra till en god arbetsmiljö för såväl barn som personal. Byggnaden utformas för att förenkla fortsatt förvaltning, med förutsättningar för effektiv energianvändning.

Jämför bostäder