JM does not take responsibility for the translation

Kvalitet

JM Entreprenad är sedan flera år certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och under 2018 genomfördes en uppgraderingsrevision till den nya versionen från 2015. Under 2017 genomfördes även en egendeklaration enligt SIS SP 2: 2015 som är baserad på ISO 26000 Social ansvarstagande.

Detta innebär att vi har ett ledningssystem, kallat 'verksamhetssystemet', som beskriver våra policys och mål samt våra processer och rutiner för hur vi ska arbeta för att öka vår kund- och intressentnytta, minska miljöpåverkan och arbeta säkert. I vårt verksamhetssystem finns lag- samt ISO-krav integrerade med våra egna höga krav på att överträffa våra kunders förväntningar. ISO-certifieringen genomförs av ett ackrediterat certifieringsorgan – vilket bevisar att vårt arbete faktiskt håller måttet.

Certifikat giltigt till och med 2021-03-12

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

JM Entreprenad ska i all verksamhet främja långsiktigt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Det är vårt ansvar att som företag genomföra våra bygg- och anläggningsprojekt i god samverkan med våra kunder och övriga intressenter med största möjliga hänsyn till miljön och med hälsa och säkerhet i första rummet.

 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy som pdf

Processorienterat verksamhetssystem

Vårt verksamhetssystem ger oss möjlighet att arbeta strukturerat med ständiga förbättringar för att hela tiden öka vår nytta och effektivitet i verksamheten. Arbetet med verksamhetssystemet bedrivs i processgrupper av representanter med olika roller från alla delar av verksamheten. Processgrupperna träffas regelbundet, flera gånger per år för att prioritera och ta beslut om ändringar i processer, rutiner och mallar. Däremellan sker löpande förbättringsarbete via vårt förslagsystem "Förbättra".

Kundinsikt

Som komplement till vår dagliga dialog med våra kunder, genomför vi en årligen en större kundundersökning med hjälp av ett undersökningsinstitut. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur nöjda våra kunder är. Det ger oss dock inte bara en siffra, ett NKI, utan snarare och än viktigare en ökad kundinsikt. Frågorna går på djupet och ger oss en förståelse för vilka faktorer som påverkar nöjdheten och också identifierar våra viktigaste förbättringsområden. Frågebatteriet är stort och spänner över alla områden, men innehåller också specifika frågor om upplevd kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Jämför bostäder