JM does not take responsibility for the translation

SmartLog

Fossila bränslen

Det stora beroendet av fossila bränslen gör att transporter och arbetsmaskiner bidrar till växthuseffekten. Utsläppen bidrar till att mark, sjöar och vattendrag försuras och övergöds. Luftföroreningarna innehåller dessutom ämnen som är skadliga för vår hälsa. Användningen av materialtransporter och arbetsmaskiner på byggarbetsplatserna är därför viktiga miljöfrågor.

Miljöanpassad upphandling

Transport- och maskinarbete utförs inom JME till stor del av underleverantörer. Genom att utveckla logistikprocesserna i förhållande till dessa hoppas vi kunna minska miljöpåverkan betydligt.

Miljöklassade transporter

Till mindre bensindrivna maskiner, som ofta har ofullständig förbränning, krävs att alkylatbensin ska användas. I övrigt måste diesel och bensin vara av miljöklass 1 och hydrauloljor vara biologiskt nedbrytbara. För ramavtalspartners och i vissa projekt ställs ytterligare krav på miljöanpassning.

Minskat transportbehov

Vid markarbeten genereras stora mängder schakt- och fyllnadsmassor. Genom att återanvända dessa massor till anläggningsarbeten på samma arbetsplatser har JME minskat transportbehovet i många projekt.

Tillfälligt logistikcentrum

Tillfälliga logistikcentrum kan ge minskade klimatutsläpp och sänkta kostnader. JM Entreprenad minskar transporterna genom att återvinna material på Värmdö utanför Stockholm.

Tidningen Nacka Värmdöposten uppmärksammade vårt projekt vid Ekobacken i november 2009 med artikeln "Företagspark i jätteformat".

 Läs artikel

Jämför bostäder