JM does not take responsibility for the translation

Miljöprojekt på gång

Det blir en hel del spill när väggar isoleras. Vid återvinning av spillet kunde både pengar och miljö sparas. Vår fasadavdelning jobbar för ett samarbete kring frågan.

Under 2008 köpte vi ca 2 700 pall isolering och spillet motsvarar mellan 270 och drygt 400 pall. Då en lastbil tar 30 pall kan det bli mellan nio och upp till fjorton lastbilar med spill.

Isolering är inte brännbart avfall utan måste läggas på deponi med de kostnader det medför. Istället skulle det kunna gå direkt till tillverkningen av ny mineralull, och det är den idén som vår Fasadavdelning nu arbetar för.

Det gäller att räkna på olika alternativ, kan vi minska kostnaderna genom att återvinna är det lättare att få med sig fler. Det är inte gratis att lämna på deponi heller. Alla byggföretag som får isoleringsspill borde kunna samarbeta. Vi ser fram emot att få såväl putsleverantören som mineralullsfabriken så småningom i en gemensam satsning för en bra lösning.

Utanpå JMs utfackningsväggar som ska putsas sätts isolering av mineralull. Skivorna måste skäras till för att passa runt fönster, balkonger, burspråk etc. så det blir en hel del spill.

Jämför bostäder