JM does not take responsibility for the translation

Miljöcertifieringssystem

I dagsläget finns flertalet olika system för miljöcertifiering av byggnader. Än så länge är Green Building den mest använda klassificeringen för de kommersiella byggnaderna. Andra klassificeringar som förekommer är:
- BREEAM
- LEED
- Miljöklassad byggnad
- Svanen

Vi hjälper dig gärna med att analysera om ditt projekt når upp till någon av dessa alternativt vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.

BASTA

JM har medverkat i uppbyggnaden av BASTA – byggsektorns gemensamma databas för att avveckla farliga ämnen, som togs i drift hösten 2006.

Systemet innebär en branschgemensam klassning av varor som möjliggör utfasning av farliga ämnen. JM var en av initiativtagarna och deltar fortfarande i utvecklingen av systemet. Databasen förväntas leda till förenklade produktval och bättre utbud av miljöanpassade byggvaror på den svenska byggmarknaden

 Läs mer om BASTA

Hekla 3 Hus 10 - ett Green Building projekt

GreenBuilding-programmet lanserades 2004 i syfte att minska utsläppen av CO2. Bakom programmet står EU-kommissionen i samarbete mednationella organisationer. För att bli GreenBuilding-certifierad krävs att energianvändningen understiger Boverkets energikrav med minst 25%.

 Läs mer

Frösunda Hus 2

Vårt moderbolags, JM AB(publ), huvudkontor i Frösunda, Solna, är också ett Green Building projekt som JM Entreprenad har byggt.

 Läs mer

Jämför bostäder