JM does not take responsibility for the translation

Certifierat Verksamhetssystem

Vi arbetar efter ett kvalitet- och miljöcertifierat verksamhetssystem på JM Entreprenad AB.

God ordning och reda i projekten

Miljö och kvalitet har länge varit prioriterade frågor för oss på JM Entreprenad.
 
Genom certifieringen säkerställs fortsatt utveckling av såväl vårt miljö- som kvalitetsledningssystem i syfte att öka produktiviteten och därmed vår konkurrenskraft. Egentligen är det väldigt enkelt, genom att arbeta efter effektiva processer så får vi tid över att fokusera på att öka vårt kundvärde.

Högre kvalitet, lägre kostnader och en enklare resa

För JM Entreprenads kunder innebär certifieringen på sikt ännu högre kvalitet, lägre kostnader och en enklare resa till det färdiga projektet. Miljö- som kvalitetsledningssystemet är redan i dag en parameter som värderas av kunderna i upphandlingarna. En certifiering kan i vissa upphandlingar värderas till 10% av anbudssumman. Arbetet med att certifiera JM Entreprenad startade i början av 2009 då ett nytt verksamhetssystemet togs fram. Flera arbetsgrupper från organisationen har varit involverade och kommer vara så framöver när det gäller förvaltning och vidareutveckling av systemet.

- Certifieringen har genomförts i form av revisioner i projekt och av stödfunktioner. Under det sista halvåret har vissa finjusteringar av systemet utförts men för alla våra medarbetare i produktionen så innebär dessa egentligen inga förändringar från tidigare arbetssätt. Certifieringsorganet SFK Certifiering AB utryckte att man upplevde "en god ordning och reda ute i våra projekt" säger Roger Lans, chef för verksamhetsutveckling på JM Entreprenad.

Certifikatet undertecknades 2010-05-26

Jämför bostäder