JM does not take responsibility for the translation

Betydande miljöaspekter

De betydande miljöaspekterna, som tagits fram i en miljöutredning för JM Entreprenad AB, är följande:

  • Användning av arbetsmaskiner och transporter
  • Byggavfallshantering
  • Användning av vissa material
  • Hantering av markföroreningar

Vår vilja att förbättra oss inom området transporter fick oss att starta projektet SmartLog, läs mer.

Tillfälliga logistikcentrum kan ge minskade klimatutsläpp och sänkta kostnader. JM Entreprenad minskar transporterna genom att återvinna material på Värmdö utanför Stockholm.

JME med att utveckla beräkningsverktyg

SGF har utvecklat ett webbaserat beräkningsverktyg för carbon footprint, tack vare stöd från SBUF och ett stort antal finansiärer från myndigheter, entreprenörer och konsulter.
JME har varit med och finansierat projektet samt lämnat synpunkter vid utvecklingen av verktyget.

Verktyget är användarvänligt och ger en storleksordning på västhusgasutsläppen vid efterbehandling av förorenade områden och andra mark- och grundläggningsarbeten.

 Läs mer om verktyget

Jämför bostäder