JM does not take responsibility for the translation

Kvalitet och Miljö

JM-koncernen har en gemensam kvalitets- och miljöpolicy samt övergripande kvalitets- och miljömål. För JM Entreprenad är miljön en prioriterad fråga. Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga miljöfrågor vill JM Entreprenad vara ett trovärdigt och klokt val för våra kunder.

Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

För att säkerställa det optimala slutresultatet arbetar vi efter ett processtyrt och certifierat verksamhetssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Certifikat giltigt till och med 2021-03-12

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

JM Entreprenad ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Det är vårt ansvar att som företag se till att våra projekt genomförs i god samverkan, med största möjliga hänsyn till miljön och för en hållbar framtid.

 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy som pdf

NÖJD-KUND-INDEX

Nöjd Kund-undersökning ger oss viktig input till vårt fortsatta förbättringsarbete. Fokus är att ge våra kunder en enkel resa i pågående projekt. Vi ser nämligen väl utförda projekt med nöjda kunder som resultat, som en nyckel till ackvisition av nya projekt.

Det ger oss en bra grund att stå på när konjunkturen vänder. Men det gäller att aldrig slappna av utan att fortsätta stå på tå.

Samarbetsprojekt

Miljöfrågor är ibland branschövergripande och miljöarbetet förutsätter därför en bred samverkan över företagsgränserna för att bli framgångsrikt. JM deltar i ett flertal samarbetsprojekt.

 Läs mer

Hållbart byggande

JM Entreprenad har uppfört två nya kontor åt Vasakronan i Frösunda där det första stod inflyttningsklart i början 2014 och det andra i slutet av 2014. I samband med projektet beslutade ingående parter att använda det som en utmärkt plattform för att utveckla en struktur för ett hållbart byggande.

Parterna beslutade att koncentrera sig på byggets logistik. Projektgruppen skulle inte vara involverad i produktionsprocessen, utan bedriva arbetet ur ett helikopterperspektiv med ledningsglasögon.

Syftet var att bygga en struktur för framtida arbeten med hållbar logistik och tjäna som manual på ledningsnivå. Angreppssättet med det industriella tänkandet resulterar i ökad kostnadseffektivitet och ökad kvalitet avseende miljö och hållbarhet inom logistik. Projekten pågår fram till inflyttningen i slutet av 2014.

 Läs mer om Rosenborg 3 och 4

Miljöoptimerade transporter i byggbranschen

JM Entreprenad deltog i ett SBUF finansierat projekt för miljöoptimerade transporter i byggbranschen. Huvudsyftet var att visa att det är möjligt att minska CO2 utsläppen från byggbranschen.
Projektet ska bland annat studera byggbranschens transporter och maskiner ur ett mlijöperspektiv, samt studera byggkedjans alla led.

Möjliga förändringar för att minska CO2 utsläppen är:
- förbättrade logistiska lösningar
- miljövänligare drivmedel
- senaste tekniken inom entreprenadmaskiner och transportfordon
- utbilda chaufförer inom sparsamkörning så kallad EcoDriving

De förändringarna kommer troligtvis också ge positiva företagsekonomiska konsekvenser.
Resultaten som presenteras i projektet ska vara handgripligt, implementerbart och kunna ge påtagliga resultat inom en nära framtid. 

Läs mer om beräkningsverktyget JME varit med och finansierat och lämnat synpunkter på vid utvecklingen av detsamma. Verktyget är kostnadsfritt att använda.

 SBUF huvudstudie Miljöoptimerade transporter i Byggbranschen:

Jämför bostäder