JM does not take responsibility for the translation

6.Frisk miljö

Effektiva transporter

I de avtal som tecknas med transportörer har vi stränga krav i enlighet med det så kallade

QIII-systemet, som är ett verktyg framtaget av Trafikverket. Syftet är att bli en bättre transportupphandlare avseende arbetsmiljö, trafiksäkerhet och yttre miljö. Alla tjänste- och förmånsbilar på JM är miljöbilar, och alla flygresor inom JM klimatkompenseras.

Sunda material

Den ökande användningen av kemikalier i samhället är ett allt större problem. Alla de produkter och kemikalier som JM Entreprenad använder kontrolleras i miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen.

Jämför bostäder