JM does not take responsibility for the translation

5.Resurseffektivt byggande

Avfallsminimering

Vi strävar mot att minska de totala mängderna avfall som genereras i byggandet samt att öka källsorteringsgraden och återvinningen av det avfall som uppkommer.

Genom källsortering under byggproduktionen bidrar vi till minskat naturresursuttag. Uppföljningen av avfallshanteringen genomförs med miljörevisioner, miljöronder och miljönyckeltal, för att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten.

Energieffektiva bodetableringar

Bodetableringarna på våra byggarbetsplatser är bland annat försedda med extra isolering, till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, toalettstolar med hel- och halvspolning, snålspolande blandare, dörrar med dörrstängare, fönster med 3-glas, samt undermätare för elanvändningen. Invändig och utvändig belysning på alla arbetsplatser är av lågenergityp och är försedda med ljus-, tids- eller närvarostyrning. All belysning på kontoren och byggarbetsplatserna är nedsläckt utanför arbetstid.

Jämför bostäder