JM does not take responsibility for the translation

5.Miljövänlig och resurseffektiv produktion

Avfallsminimering

Vi strävar mot att minska de totala mängderna avfall som genereras i byggandet samt att öka källsorteringsgraden och återvinningen av det avfall som uppkommer.

Genom källsortering under byggproduktionen bidrar vi till minskat naturresursuttag. Uppföljningen av avfallshanteringen genomförs med miljörevisioner, miljöronder och miljönyckeltal, för att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten.

Energieffektiva bodetableringar

Bodetableringarna på våra byggarbetsplatser är bland annat försedda med extra isolering, till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, toalettstolar med hel- och halvspolning, snålspolande blandare, dörrar med dörrstängare, fönster med 3-glas, samt undermätare för elanvändningen. Invändig och utvändig belysning på alla arbetsplatser är av lågenergityp och är försedda med ljus-, tids- eller närvarostyrning. All belysning på kontoren och byggarbetsplatserna är nedsläckt utanför arbetstid.

Effektiva transporter

I de avtal som tecknas med transportörer har vi stränga krav i enlighet med det så kallade
QIII-systemet, som är ett verktyg framtaget av Trafikverket. Syftet är att bli en bättre transportupphandlare avseende arbetsmiljö, trafiksäkerhet och yttre miljö. Alla tjänste- och förmånsbilar på JM är miljöbilar, och alla flygresor inom JM klimatkompenseras.

Sunda material

Den ökande användningen av kemikalier i samhället är ett allt större problem. Alla de produkter och kemikalier som JM Entreprenad använder kontrolleras i miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen.

Miljöcertifieringssystem

I dagsläget finns flertalet olika system för miljöcertifiering av byggnader. Än så länge är Green Building den mest använda klassificeringen för de kommersiella byggnaderna. Andra klassificeringar som förekommer är:
- BREEAM
- LEED
- Miljöklassad byggnad
- Svanen

Vi hjälper dig gärna med att analysera om ditt projekt når upp till någon av dessa alternativt vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.

Jämför bostäder