JM does not take responsibility for the translation

4. Kompetensutveckling

Vår framgång bygger på balans mellan laganda, prestation, trivsel och personlig utveckling. Kunniga och engagerade medarbetare är avgörande för vår framgång. Den största delen av våra medarbetares kompetensutveckling sker i vardagen, exempelvis genom att arbeta mot utmanande mål och erhålla kontinuerlig feedback för att ständigt utvecklas i sin egen roll eller till andra befattningar.

Verktyg för kompetensutveckling

För att effektivt kunna arbeta på ett strukturerat sätt med kompetensutveckling har vi utvecklat ett digitalt verktyg, JM Competence. Detta hanterar mål- och utvecklingssamtal, utbildningar och utvecklingsplaner.

Ledarskapsutbildningar

Parallellt med annan kompetensutveckling bedriver vi rollanpassade utbildningar för våra chefer och ledare, som tar sikte på ett nära och engagerande ledarskap.

Mål och utvecklingssamtal för alla medarbete

Alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Därför har inte bara våra tjänstemän, utan även våra hantverkare, mål- och utvecklingssamtal med sin närmaste chef.

Jämför bostäder