JM does not take responsibility for the translation

För samarbetspartners

Följande information ska framgå av faktura

• JM Entreprenad ABs fakturaadress samt leveransadress
• Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
• För- och efternamn på JM Entreprenad ABs referensperson samt
allmänna krav enligt   bokförings- och mervärdesskattelagen (se nedan).

 

Fakturor som avser en byggtjänst ska upprättas enligt omvänd skattskyldighet

Fakturan ska vara utan moms,

VAT-nr ska anges, för JM Entreprenad AB - VAT nr SE556060883701

På fakturan anges också "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller".

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. För en mer noggrann definition av begreppet "byggtjänst" se Skatteverkets lista över "byggtjänster" och övrig information i ärendet.

 Byggtjänster»

Allmänna krav på fakturainnehåll

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura bland annat innehålla uppgift om
• Fakturadatum
• Affärshändelsen, när den inträffat
• Specifikation, vad fakturan avser
• Ett unikt löpnummer för varje faktura
• Säljarens registreringsnummer till moms
• Säljarens och köparens namn och adress
• Kundens registreringsnummer till moms vid omvänd beskattning
• Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
• Beskattningsunderlaget (pris före moms) för varje momssats
• Den eller de momssatser som gäller
• Den moms som ska betalas

Har du frågor avseende kund- eller leverantörsreskontran
kontakta vår Ekonomiavdelning
JM Entreprenad AB

Jämför bostäder