JM does not take responsibility for the translation

Finansiell information

JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag till JM AB (publ) och omsätter cirka 1,2 miljarder kronor per år.

Högsta kreditvärdighet enligt Soliditet

"Den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas."
AAA – Högsta kreditvärdighet - Endast aktiebolag kan få AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

Omvänd moms

Det innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. Från den 1 juli 2007 används omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Jämför bostäder