JM does not take responsibility for the translation

Finansiell information

JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag till JM AB (publ). Vi har utvecklats starkt sedan bolagiseringen 2004, en ökning i omsättning med 150%, från 800 miljoner till cirka 2 miljarder kronor under de senaste åren.

 
Kreditvärdighet enligt UC

"Sigillet är utfärdat
av UC AB.
Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser."

Kreditvärderingssystemet UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden.

För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Högsta kreditvärdighet enligt Soliditet

"Den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas."
AAA – Högsta kreditvärdighet - Endast aktiebolag kan få AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

Omvänd moms

Det innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. Från den 1 juli 2007 används omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Jämför bostäder