JM does not take responsibility for the translation

Våra arbetsplatsregler

För företagsledningen är arbetsmiljöfrågan högt prioriterad för att alla ska komma hem friska och oskadade efter arbetsdagens slut. Det gäller även för våra underentreprenörer. Våra regler beträffande skyddsutrustning gäller samtliga som vistas på våra arbetsplatser.

Hjälm

Hjälm ska alltid bäras av samtliga på arbetsplatsen, platschef kan medge undantag vid viss typ av inomhusarbete. Lärlingar ska ha röd hjälm med vitt band.

Skyddsskor

Skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta ska bäras av samtliga på arbetsplatsen. För tjänstemän som regelbundet besöker arbetsplats tillhandahåller JM egna skyddsskor.

Reflexer på kläderna

Alla jackor och långbyxor ska vara försedda med reflexer. Vid utomhusarbete vintertid (1 oktober t.o.m. 31 mars) ska varseljacka, alternativt varselväst, användas. Inomhus och vid varmare utetemperaturer ska varselväst eller varsel t-shirt alltid användas som alternativ till varseljacka. Vid allt arbete på hög höjd, exempelvis takarbeten, ska skyddsräcken och skyddssele användas.

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon/skyddsmask ska alltid användas vid slipning, kapning och svetsning

Jämför bostäder