JM does not take responsibility for the translation

Ordning och reda

Skyddsronder

JM går igenom alla sina arbetsplatser en gång om året och kontrollerar att arbetsplatserna sköter sitt arbetsmiljöarbete. Skyddsingenjör och facklig förtroendeman åker runt och kontrollerar arbetsplatserna enligt ett förutbestämt kontrollschema.

Skyddsombud

Christer är skyddsombud och går skyddsronder med jämna mellanrum. Till yrket är han träarbetare. -Vi har många olika typer av byggen och riskfaktorerna varierar. Oftast handlar det om att se till att det finns skyddsräcken runt hål och på taken.

Jämför bostäder