JM does not take responsibility for the translation

Arbetsmiljö

JM Entreprenad AB ställer stora krav på arbetsledningen att säkerställa arbetsmiljön på alla arbetsplatser. Arbetsrutiner och arbetssätt ska på företaget vara så att varje medarbetare känner sig trygg på sitt arbete.

Vår personal på arbetsplatsen ska vara välutbildade i arbetsmiljöfrågor för att klara de krav vi ställer för att uppnå säkra arbetsplatser och klara de krav myndigheterna ställer på oss som företag.

För företagsledningen är arbetsmiljöfrågan högt prioriterad för att alla ska komma hem friska och oskadade vid arbetsdagens slut.

Certifierade enligt OHSAS 18001

Certifikat giltigt till och med 2021-03-12

Vår Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy i pdf format

Jämför bostäder