JM does not take responsibility for the translation

Affärsidé

Med människan i fokus och genom ständig utveckling skapar vi boenden och hållbara livsmiljöer.

Vår vision

Vi lägger grunden till ett bättre liv.

Vi ska vara föregångare i sättet att driva verksamhet inom anläggning. Det gäller i allt, från hur vi organiserar arbetet, vilka och hur vi rekryterar, till hur vi bygger kundrelationer, samarbetar, producerar, leder och belönar. Vi har ett brinnande engagemang för att delaktighet och samarbete, i form av att vara införstådd och ta aktiv del och ansvar, är grundläggande förutsättningar för engagemang, gemenskap och arbetsglädje. Det åstadkommer vi genom ett nära och engagerande ledarskap såväl som ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap. 

Vårt erbjudande

En enklare resa till ett färdigt projekt.

Att i god samverkan genomföra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad är grundläggande i vår bransch. På JM Entreprenad sträcker vi oss längre – vi ska ge våra kunder en enklare resa till ett färdigt projekt. Vi ska vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod 'Rätt från mig' innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.

Jämför bostäder