JM does not take responsibility for the translation

Om oss

Kärnverksamheten i JM Entreprenad AB är anläggningsentreprenader. Vårt geografiska verksamhetsområde är Storstockholm, som vi varit med och byggt upp ända sedan 1945. Kunderna är professionella beställare inom privat, kommunal och statlig sektor.

Entreprenadverksamheten bedrivs huvudsakligen i affärsenheterna Anläggning och Affärsutveckling, som har sammanlagt ca 260 medarbetare inom främst verksamhetsområdena mark och infrastruktur.

Inom JM Entreprenad anstränger vi oss för att inte bara leverera en produkt som är kvalitets- och kostnadsmässigt konkurrenskraftig, utan också för att ge våra kunder en enklare resa. Vi ska vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod ’Rätt från mig’ innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.

På JM Entreprenad är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Som en av få aktörer i byggbranschen är vi även arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Vi är ett helägt dotterbolag till JM AB (publ). JM-koncernen omsätter ca 16 miljarder kronor och har ca 2 500 medarbetare. Vårt moderbolag JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder