JM does not take responsibility for the translation

Om oss

Kärnverksamheten i JM Entreprenad AB är bygg-och anläggningsentreprenader. Vårt geografiska verksamhetsområde är Storstockholm, som vi varit med och byggt upp ända sedan 1945. Kunderna är professionella beställare inom privat, kommunal och statlig sektor.

Entreprenadverksamheten bedrivs huvudsakligen i affärsenheterna Anläggning och Hus. Inom affärsenheten Anläggning arbetar ca 260 medarbetare inom verksamhetsområdena mark och infrastruktur. Affärsenheten Hus levererar byggnader, med ca 80 medarbetare inom ny- och ombyggnad av såväl kontor, skolor, hotell som andra kommersiella lokaler och fastigheter.

Inom JM Entreprenad anstränger vi oss för att inte bara leverera en produkt som är kvalitets- och kostnadsmässigt konkurrenskraftig, utan också för att ge våra kunder en enklare resa. Vi ska vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod ’Rätt från mig’ innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.

På JM Entreprenad är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Som en av få aktörer i byggbranschen är vi även arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.
Vi har drygt 400 medarbetare och är ett helägt dotterbolag till JM AB (publ). JM-koncernen omsätter ca 14 miljarder kronor och har ca 2 300 medarbetare. Vårt moderbolag JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Vår organisation

 Läs mer

Jämför bostäder