JM does not take responsibility for the translation

Kontaktpersoner

Peter Neuberg
Verkställande direktör, Medlem i JM AB (publ) koncernledning
JM Entreprenad AB
08-782 13 75

förnamn.efternamn@jm.se

Ann-Christin Hall
Ekonomichef
08-782 86 31

förnamn.efternamn@jm.se

Christian Benfatto
Regionchef Anläggning
08-782 15 34

förnamn.efternamn@jm.se

Henrik Key
Regionchef Hus
08-782 82 41

förnamn.efternamn@jm.se

Charlotta Gren
Chef Verksamhetsutveckling
08-782 86 39

förnamn.efternamn@jm.se

Susanne Castwall
HR-chef
08-782 89 10

förnamn.efternamn@jm.se

Katarina Rimmerfeldt
Marknads- och kommunikationschef
08-782 12 71

förnamn.efternamn@jm.se

Jämför bostäder