JM does not take responsibility for the translation

Yrken på JME, hantverkare

På en byggarbetsplats finns många yrkeskategorier. Här är några JME anställda som arbetar på våra byggen.

 

Betongarbetare

Som betongarbetare hanterar du färsk betong och armering. Du gjuter bottenplattor, valv, väggar och pelare. Att armera samt slipa och laga gjutningsskarvar ingår också i arbetet. Utbildning till betongarbetare finns som gymnasieutbildning med inriktning mot betongarbeten.

Träarbetare

Bygger gjutformar, sätter utfackningspartier, spikar tak, gipsväggar, monterar dörrar och fönster och övrig inredning. Utbildas inom gymnasieskolans bygglinje och blir färdiga efter lärlingstiden i företag.

Murare

Putsning av yttre fasader och invändiga puts- och murarbeten. Muraren utbildas i gymnasiets byggprogram med inriktning murare.

Stensättare

Stensätter mark, konstarbeten i sten på mark, murar och trappor. Är en mark- och anläggningsarbetare som med handledning i praktiskt arbete och viss teori ökat sin kompetens.

Anläggnings- och vägarbetare

Exploatering-, mark-, anläggning, pålning- och vägarbeten. Utbildning på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram, och därefter lärlingstid i företaget.

Jämför bostäder