JM does not take responsibility for the translation

Yrken på JME, hantverkare

På en byggarbetsplats finns många yrkeskategorier. Här är några JME anställda som arbetar på våra byggen.

 

Betongarbetare

Som betongarbetare hanterar du färsk betong och armering. Du gjuter bottenplattor, valv, väggar och pelare. Att armera samt slipa och laga gjutningsskarvar ingår också i arbetet. Utbildning till betongarbetare finns som gymnasieutbildning med inriktning mot betongarbeten.

Fotograf Tomas Håvik/Daily Spots

Träarbetare

Bygger gjutformar, sätter utfackningspartier, spikar tak, gipsväggar, monterar dörrar och fönster och övrig inredning. Utbildas inom gymnasieskolans bygglinje och blir färdiga efter lärlingstiden i företag.

Anläggnings- och vägarbetare

Exploatering-, mark-, anläggning, pålning- och vägarbeten. Utbildning på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram, och därefter lärlingstid i företaget.

Fotograf Tomas Håvik/Daily Spots

Jämför bostäder